Kvalitet och miljö

miljo-1110-350

Vad kan kunden förvänta sig om man vänder sig till någon av Golvpoolens medlemmar?

 • Mycket välutbildade golvläggare inom resp. specialområde.
 • Välutbildade arbetsledare och administrativ personal.
 • Kvalitetsmedvetna medarbetare.
 • Miljömedvetna medarbetare.
 • Medarbetare som jobbar enl. Byggentreprenörernas etiska regler.
 • Drygt 200 montörer som alla arbetar i Stor Stockholm.
 • Personal som har lätt att ställa om sig inför förändringar.
 • Personal som vill förändra och utveckla golvläggning/plattsättning.
 • Personal som arbetar modernt med de senaste/bästa hjälpmedlen.
 • Informativa hemsidor från alla medlemmar.
 • Funktionslösningar.
 • Projektering, vi är med i tidigt skede.