Teknikgruppen inklusive KMA-arbete

Gruppen består utav följande personer:K+Âk-1,-3701---3707-(1)
Jonas Eriksson, Älta Golvservice

Johan Svensson, Öfverbergs Golv och Inredningar

Sanny Pettersson, Öfverbergs Golv och Inredningar

Thomas von Zeipel, Golvuppdraget

Gruppen ska vara uppdaterad på det som förändras inom teknikområdet och tillsammans med Framtidsgruppen söka nya revolutionerande lösningar och metoder. Gruppen ska hålla sig uppdaterad på GBR:s auktoriserade golvföretagare och även här tillsammans med Framtidsgruppen utvärdera om det skulle vara en fördel för gruppen att auktorisera sig inom BF9K.